Výsledky zápisu 2018

VÝSLEDKY ZÁPISU do 1.třídy 2018 -2019

DEN ZEMĚ

Žáci 3. a 5.třídy se zúčastnili akce  DEN ZEMĚ na Lužickém náměstí. Získali řadu informací , zkusili si zábavné pokusy a poslechli si zábavnou loutkovou pohádku. Akce se povedla a už se těšíme na EKOHRÁTKY, které pro nás připravují žáci z 5.třídy. ;-)

PRVNÍ POMOC

Tísňová volání, obsah lékárničky, obvazování kamarádů…zkrátka 1. pomoc si mohli druháčci v úterý vyzkoušet v naší škole. Za námi do školy přišla p. Čapíková se svými studentkami ze Střední zdravotnické školy v Rumburku.

Přednáška a následně i praktická část byla velmi srozumitelná, věcná a poučná. Věřím, že druháci by si s leckterým ošetřením poradili. Děkujeme.

Knížka pro prvňáčka

Žákům 1. třídy byla městskou knihovnou v Rumburku nabídnuta možnost zúčastnit se projektu „KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“. Dne 14. 3. se děti zúčastnily 1. besedy na téma „Z pohádky do pohádky“. Děti si zábavnou formou oživily znalost různých pohádek, pohádkových postav a jejich vlastností. Na závěr si žáci mohli prohlédnout prostředí dětského oddělení. Dětem se návštěva knihovny velmi líbila a už se těší na další besedu.

Veselé zoubky

Ke každému dítěti patří ŠŤASTNÝ ÚSMĚV – k tomuto úsměvu zase zdravé zoubky, o které je potřeba správně pečovat. A tak 7.3. proběhl v 1. třídě projektový den „VESELÉ ZOUBKY“. Děti byly zábavnou formou seznámeny s informacemi – stavba zubu, části zubu, správná výživa pro zdravý chrup, správná technika čištění chrupu, důležitost preventivních prohlídek u zubaře. Získané informace si žáci prověřili při různých kvízech na interaktivní tabuli a při vyplňování pracovních listů. Děti zhlédly pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. V rámci výtvarné výchovy si vyrobily veselý a smutný zoubek. Za snahu a velmi pěknou práci, která všechny bavila, byly děti odměněny preventivními balíčky, které obsahovaly zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny na odměřování času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu a žvýkačky bez cukru.

Velmi děkujeme společnosti dm drogerie za poskytnutý výukový materiál a preventivní balíčky.

VÝLET ZA KAMZÍKY

Tak opět po roce…..27.1. 2018 v sobotu se již tradičně uskutečnil výlet pro  šest nejlepších sběračů lesních plodů. Počasí nebylo zrovna na jedničku, ale i tak si děti výlet užily. Děti mohly spatřit mohutné jeleny a dokonce i srnce Lojzu. Musíme pochválit vzorné chování dětí a zájem o přírodu.

Děkujeme lesníkům z LS Rumburk za vzornou přípravu a pěkné věcné odměny pro děti.

PŘEKVAPENÍ – ŠD

Často slýcháváme, že jsou naše děti hodné a milé.

ANO, když jsou stanovena pravidla, která společně dodržujeme a nejsme k sobě lhostejní…FUNGUJE TO !!!

Za to bychom rády naše děti odměnily PŘEKVAPENÍM, které se uskuteční v úterý 30.1. odpoledne v ŠD.

Ve středu 31.1. děti odmění paní učitelky VYSVĚDČENÍM.

Děkujeme a těšíme se na vás.

Matematická olympiáda

Žákům 5. třídy byla nabídnuta účast ve školním kole MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY. Této nabídky využil Milda Zavřel, který úspěšně vyřešil 6 obtížných úloh. Tím postoupil do okresního kola, které se konalo 24. 1. 2018 v Děčíně a obsadil tam krásné 3. místo. Blahopřejeme!

Sřivánek 2018

V úterý 23.1. proběhla pěvecká soutěž pro každého šikulu, který rád zpívá. Děti si připravily 1 píseň lidovou a 1 píseň libovolnou. Před porotou  nakonec zazpívalo 12 dětí. Všem patří veliká pochvala za přípravu a pěvecký výkon.

Kategorie 1. a 2.třída – 1.místo Voldřich Jan Petr, 2.místo Páťalová Kateřina, 3.místo Wenzel Daniel.

Kategorie 3. 4. a 5.třída – 1.místo Křehká Nikola, 2.místo Šicová Nell Hanka, 3.místo Frintová Tereza.

Pochvala – Vejvančická, Drahníková, Ondráčková, Abrt Pavel, Dittrichová, Grafičová.

V regionálním kole Karlovarský Skřivánek 2018 nás budou reprezentovat vítězové Jan Voldřich a Nikola Křehká a to ve čtvrtek 22. 2. v kinosále DK Střelnice Rumburk. Všem moc gratulujeme, držíme palce postupujícím a těšíme se na příští rok.

Sešity do škol LESY ČR

Děkujeme Lesům České republiky  za „vánoční dárek“  SEŠITY DO ŠKOL, kdy si každé dítě naší školy odneslo linkovaný sešit.