Jarní prázdniny

Škola po dobu jarních prázdnin uzavřena – 18.2  – 22.2.

LEDNOVÉ OPÉKÁNÍ BUŘTŮ

To měli možnost zažít v sobotu 19.1. 2019 nejlepší sběrači lesních plodů.  A nejen to, zakrmování krmelců zvěři, pozorování kamzíků a“ králů“ lesa, jelenů. Vědomostní soutěže, skládání puzzlí a opékání buřtů na sněhu!   Ty nám chutnaly! Počasí bylo na jedničku, děti si odnesly drobnosti a sladkosti!    Děkujeme velmi lesákům za jejich čas a přátelský  přístup k dětem!

Poradce pro rodiče – vši ve škole

PORADCE PRO RODIČE_VŠI_ŠKOLY_CZ

PĚVECKÁ SOUTĚŽ

V úterý 15.1. proběhlo školní kolo pěvecké soutěže SKŘIVÁNEK 2019. Letos se účastnilo 10 žáků. Děti zazpívaly 2 písničky. V porotě byly paní učitelky Mgr. Petra Frintová a Mgr. Lenka Richterová. Doprovody zprostředkovala paní vychovatelka Zímová. Všechny děti moc chválíme. Do regionálního kola /7.2. v DK RBK/ postupují : KAŠKOVÁ Kateřina a PÁŤALOVÁ Kateřina. Děkujeme všem zpěváčkům za účast v soutěži a držíme palce postupujícím.

25.1. – závěrečné plavání

V pátek 25.ledna bude ukončen plavecký výcvik (viz foto)

Třídní schůzky – 24.1.2O19

Ve čtvrtek se uskuteční třídní schůzky od 14.30 – 15.30.

Výstava betlémů – 4.třída

V předvánoční čas jsme si my čtvrťáci zašli na výstavu betlémů  do muzea. Zde jsme si v průběhu prohlídky krásných betlémů vyplňovali naučný kvíz, při kterém jsme získali řadu zajímavých informací. Určitě jsme se vánočně naladili a teď už se jenom můžeme těšit na krásné svátky.(viz foto)

VÁNOČNÍ TVOŘENÍ 3.třída

V předvánoční čas se u třeťáků rozlinula vůně  jehličí. Děti byly natěšené na dopolední tvoření  s maminkou  naší Lindy  paní Tadičové. My jsme velice potěšeni, když přijdou mezi nás rodiče a něco pěkného si pro nás připraví. Děti pozorně poslouchaly, dozvěděly se něco o aranžování, prohlédly si knihy o tvoření a pronikaly do umění “ FLORISTIKY“.  Výsledek byl úžasný!!! S  použitím přírodních materiálů si vytvořily svícny na vánoční stůl .  Děkujeme paní Tadičové za materiál, přípravu, organizaci a citlivý přístup k dětem Příští rok se těšíme na další tvoření!

Děkujeme  třeťáci

Vánoční besídka

Předvánoční čas byl opět naplněn pěkným zážitkem – VÁNOČNÍ BESÍDKOU. Program byl plný pěkných vystoupení, která se dětem povedla a rodiče si tak doufáme odnášeli dobrou vánoční náladu. K tomu přispěli prvňáčci svým – PUTOVÁNÍM LESEM , druháci – POLÁMAL SE MRAVENEČEK, třeťáci – SESTROU V AKCI, čtvrťáci – REPOVÁNÍM O POVOLÁNÍ , páťáci – VÁNOČNÍM PŘÍBĚHEM.  Besídku zahájil ZPĚVÁČEK  a dívky z aerobiku – DIVOKÝM TANCEM.Děti ze školní družiny zazpívaly a zahrály na zvonečky koledu BIM BAM. Závěr besídky byl tradičně ukončen vánoční koledou. Už se těšíme na další rok, protože diváci nás podpořili  a velký potlesk nám byl milým poděkováním.

Vánoční turnaj čtvrťáků

Źáci čtvrté třídy si zorganizovali vánoční turnaj ve stolním tenise. Velké poděkování Oliverovi Běličovi, který připravil rozpis her, dále Darkovi Švábovi za přípravu diplomů a Prokopovi Holubovi za krásné medaile.

Též poděkování  všem zúčastněným za férovou hru, velkou snahu a respekt k druhým hráčům. Byl to pěkný sportovní zážitek. (viz foto)