Vánoční besídka

I letos si naše škola připravila pro rodiče a blízké VÁNOČNÍ BESÍDKU. Program byl  bohatý – vystoupení aerobiku v duchu pravěkých žen, školní pěvecký sbor nás všechny vánočně naladil krásnými koledami, prvňáčci nás pobavili MAŠINKOU  plných písmenek,druháčci tancem ROCK N ROLL, třeťáci  cirkusem Humberto,čtvrťáci naučným průvodcem BETLÉMA, páťáci tancem z pohádky MRAZÍK, děti ze školní družiny rozhýbaly rodiče v duchu RYTMUSU  a zakončení bohatého programu završily společné vánoční koledy, které jsme si zazpívali všichni společně i s rodiči. Děkujeme ještě jednou všem zúčastněným a přejeme KRÁSNÉ VÁNOCE :lol:

Sešity do škol LESY ČR

Děkujeme Lesům České republiky  za „vánoční dárek“  SEŠITY DO ŠKOL, kdy si každé dítě naší školy odneslo linkovaný sešit.

Přírodovědný den 2. a 4. třídy

Společné učení není mučení! Žáci 2. a 4. třídy společně pronikali do znalostí o lesní zvěři. Starší vyhledávali zajímavosti v encyklopediích a internetu, mladší přiřazovali části těla k obrázkům. Matematicky děti vyhledaly nejtěžší a nejlehčí zvěř ze zkoumaných druhů, vytvořily z modelíny plastiky zvířat, navázaly nová přátelství a určitě si odnesly spousty poznatků a vědomostí. Závěrečný dokumentární film o lesní zvěři z Českosaského Švýcarska udělal tečku za společným povedeným dopolednem.

Den s kompasem – 3.třída

Den s kompasem

Žáci 3.třídy  pomocí kompasu a směrové růžice hledali po škole i v jejím okolí  společně úkoly, při kterých si vyzkoušeli orientaci podle světových stran a procvičovali si zásady bezpečného pohybu a pobytu v přírodě.

ŠD – ZELENINA S OVOCEM DAJÍ PÁKU NEMOCEM

V týdnu od 6.11. do 10.11. se u nás ani chvilku nelenilo. Od pondělí jsme nosili ovoce nebo zeleninu na výstavu, která se v průběhu každého dopoledne proměnila v připravenou ochutnávku-sladkou, kyselou, pálivou, voňavou, barevnou, plnou energie a vitamínů…prostě mňamkózní. Divadlo nám připomnělo, jak je důležitý pohyb a radost ze cvičení. Společně jsme si zatančili, zazpívali, zasoutěžili, využili všech smyslů k poznávání plodů, taneční karaoke s interaktivní tabulí nás pobavilo, hry s obrázky, názvy zeleniny a ovoce obohatily naše vědomosti, kresby a tvoření z barevných víček nám zdobí naší družinu. Nakonec jsme si dali páku, abychom potvrdili, že: ZELENINA S OVOCEM DAJÍ PÁKU NEMOCEM.

Mockrát děkujeme za podporu a spolupráci všech rodičů. JSTE BÁJEČNÍ.

VAŠE DĚTI, JINDŘIŠKA a PANÍ VYCHOVATELKY.

Tajenky – 3.třída

Že učení může být i závaba ? -  to si vyzkoušeli žáci 3.třídy v hodině ČJ, když ve dvojicích luštili tajenky na párové souhlásky.

No nebylo to však tak jednoduché, někteří se u toho pěkně zapotili , ale úspěchu se dočkali . Tak si to musíme  zase někdy zopakovat. :-P

Elektrický obvod – popis pracovního postupu

Při hodině přírodovědy jsme zapojovali elektrický obvod.

Připravili jsme si soupravu pro elektřinu a baterii.

Zapojili jsme zdroj energie a spojili drátky se žárovkou.Otestovali jsme předměty, jestli jsou vodivé nebo nevodivé.Žárovka se rozsvítila poté, co jsme připojili vodivé předměty.

Po dokončení jsme soupravu uklidili. Práce se nám vydařila.

5. třída

HALLOWEEN

V úterý 31.10. byli naši žáci 5. třídy, kteří se učí anglickému jazyku, pozváni k účasti v soutěži masek, kterou gymnázium v Rumburku každoročně pořádá u příležitosti oslav svátku Halloween. Naši žáci byli vřele přivítání přihlížejícími gymnazisty.Některé z našich masek se natolik líbily, že byly vybrány mezi desítku  nejlepších. Všichni nakonec dostali sladkou odměnu. Nahlédněte do fotogalerie.

DEN JABLKA

Tak tento den se třeťákům povedl. Vymýšleli jablíčkové pohádky, básničky, tvořili ve skupinách všechny druhy vět a poskládali si pracovní postup na výrobu jablečné přesnídávky. Počítali jablíčkové slovní úlohy, ale největší zážitek byla ochutnávka výrobků z jablek, které žáci

donesli z domova. Proto velké poděkování všem zapojeným rodičům, protože to byla opravdu mňamka. Velkou zábavu si také užili při malování poslepu a krmení svých spolužáků jablkem.  Připravili  jsme si též soutěž – NEJKRÁSNĚJŠÍ JABLKO . – viz fotogalerie

Divadlo pro prvňáčky

Třeťáci si připravili pohádku ,,Jak pejsek s kočičkou uklízeli nepořádek“. Na toto téma připravila děvčata příběh a zároveň učila třídit odpad prvňáčky na naší škole . Zábavu, ponaučení a hezký vztah ke svým spolužákům na škole – to toto malé divadelní představení splnilo. :lol: (viz fotogalerie)