ZPĚVÁČEK

Děti ze sborečku ZPĚVÁČEK vystupovaly v předvánoční době dvakrát na Lužickém náměstí – na rozsvícení vánočního stromu a na Mikulášské nadílce.

Po delší odmlce působení sboru děti veřejně zazpívaly s chutí, s radostí a svým nadšením všechny moc potěšily.

VELKÁ CHVÁLA PRO ZPĚVÁČKY ! L.Richterová a D.Zímová