Zahájení školního roku  (Informace o školní družině)

– mobil ŠD 725 712 729

1. Do ŠD se přijímají žáci 1. – 5. ročníku.

 

2. Provoz ŠD je zajištěn od 6,00 – 16,00 hodin.

 

3. Přihlášení do ŠD – prostřednictvím ZÁPISNÍHO LÍSTKU, kde rodiče uvedou:

a) údaje o dítěti (zdr. stav …)

b) způsob odchodu dětí ze ŠD (zadní strana – samo, doprovod, hodina)

c) jmenovitě osoby, které mohou vaše dítě vyzvedávat (změna osob vždy písemně)

 

4. Ranní docházka

– vstup do ŠD od 6,00 – 7,4O hodin mají pouze děti přihlášené

– vstupují do budovy určeným vchodem pomocí domácího telefonu (zvonit na ŠD),

v šatně se svléknou , přezují  a odcházejí do 2. patra, kde je umístěna ŠD

– vychovatelky děti odvedou v 7,45 hodin do šaten pro aktovky a poté do tříd

 

5. Odpolední docházka

– začíná koncem vyučování

– vychovatelky zajistí stravování (cca 30 minut)

– od 13,00 – 14,00 hodin se ve ŠD realizuje výchovně vzdělávací činnost formou odpočinkových, rekreačních a zájmových činností

Žádáme rodiče, aby bez vážného důvodu nenarušovali výchovně vzdělávací činnosti vyzvedáváním dětí v této době.

 

6. Vyzvedávaní dětí

– rodiče použijí domácí telefon, vychovatelka je vpustí do školy a obvykle čekají ve vstupní hale na své dítě

Možnost vyzvednutí dítěte

a)  – po obědě (dle rozvrhu,nebo lístku od rodičů)

b) od 14,00 – po skončení vých. vzděl. činností

c) jiné odchody vždy uvést písemně!! (formou lístku) s datumem a podpisem rodiče /mob. 725 712 729/

 

7. Odchody dětí

– vždy podle údajů na zápisním lístku (zadní strana)

Změny v odchodu dětí na určitý den, vždy sdělte vychovatelce písemně (lístek s datumem a podpisem rodiče).

 

8. Děti při pobytu ve ŠD dodržují Režim školy a nenosí nevhodné hračky, pomůcky,

které by mohli ohrozit bezpečnost dětí ve ŠD.

 

9. Převlečení – děti mohou mít v šatně tašku s převlečením na zahradu (vše podepsat)

 

10. Příspěvek

– rodiče přispívají částkou 50 Kč / měsíc  !!Pozor – změna od 1.9. 2013 viz nové směrnice

– výběr peněz 2x ročně:

a) září – prosinec             200,-

b) leden – červen          300,-

nepravidelná  docházka (2 dny v týdnu) – poloviční platba


11. Provoz ŠD o prázdninách je závislý na počtu přihlášených dětí. Vždy zjišťováno formou dotazníků – minimální počet pro otevření ŠD je 10 dětí