Zapojení školy do výzvy EU peníze školám

Naše škola  úspěšně vstoupila do projektu „EU peníze školám“ pod názvem OTEVŘENÁ ŠKOLA – který zaštiťuje evropský sociální fond, EU, MŠMT, OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost .

V  projektu se zaměří na vzdělávání pedagogů:

  • v cizích jazycích,
  • v oblasti využití digitálních technologií,
  • v oblasti rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků

zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT vedoucí k zvýšení motivace žáků a zlepšení studijních výsledků
vybavení školy moderní digitální technologií / nové počítače, interaktivní tabule /
zapojení asistenta pedagoga do vzdělávání žáků s různými vzdělávacími potřebami při hledání cesty k rozvoji jejich osobnosti a plnohodnotnému zapojení do hlavního vzdělávacího proudu.

Pedagogové budou zpracovávat DUMY pro šablony III/2 :
Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT
žáci budou vzděláváni v souladu s moderními trendy výuky prostřednictvím inovativních vzdělávacích materiálů úzce souvisejících se zvyšováním kvality výuky prostřednictvím digitálních technologií.

Projekt potrvá 30 měsíců  a  pedagogové  v něm uplatní své  schopnosti, zkušenosti, nápaditost  a zápal.