VESELÉ ZOUBKY – 1. TŘÍDA

  1. třída se zapojila do projektu VESELÉ ZOUBKY, které pořádá drogerie DM. Děti se zábavnou formou vzdělávaly v oblasti správné péče o chrup. Motivací byl krátký film s Hurvínkem, v interaktivním programu prokázaly své znalosti, vyplnily pracovní listy, zahrály si domino, kreslily a na závěr dostaly hodnotné dárky, které jim péči o zoubky usnadní.