ŠVP – Školní vzdělávací program ŠD si lze prohlédnout zde.