ŠVP – Školní vzdělávací program  si lze prohlédnout zde.