název organizace dle zřizovací listiny:
ZÁKLADNÍ ŠKOLA RUMBURK,VOJTĚCHA KOVÁŘE 85/31, okres DĚČÍN příspěvková organizace
IČ: 72744596
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu na léta 2019 – 2020
v tis. Kč
  rok 2019 rok 2020
Výnosy celkem 7 070 000 7 290 000
Příspěvek zřizovatele na provoz 920 000 940 000
Vlastní výnosy p.o. a tržby z DČ 150 000 150 000
Dotace ze SR – ESF apod. 0 0
Dotace ze SR – NIV 6 000 000 6 200 000
     
Náklady celkem 7 070 000 7 290 000
Provozní náklady organizace 1 070 000 1 090 000
Náklady Dotace ze SR – ESF apod. 0 0
Náklady na doplňkovou činnost 0 0
Přímé náklady ze SR – NIV 6 000 000 6 200 000
V Rumburku dne: 13.11.2017
Zpracoval/a: Mgr. Jitka Hovorková
Odpovědná osoba: Mgr. Jitka Hovorková