VYCHÁZKA DO LESA

Před jarními prázdninami nejlepší sběrači lesních plodů vyrazili společně s lesníky na slíbený výlet!

Počasí nebylo příliš příznivé, ale správný myslivec krmí zvěř za každého počasí!

Odměnou pro naše děti byl zážitek, kdy mohly pozorovat zvěř jelení, srnčí i kamzičí. Po malé svačině děti čekala poučná ukázka parohů a rohů. Děkujeme lesníkům za jejich čas, za dárečky, které děti dostaly a třeba příští rok na viděnou!