Knížka pro prvňáčka

V úterý 9. 4. první třída již podruhé navštívila knihovnu v rámci projektu „Knížka pro prvňáčka“. Poprvé se děti seznámily s prostředím knihovny, nyní byla na programu beseda se spisovatelkou knížek pro děti paní Zuzanou Pospíšilovou, která nás provedla svou tvorbou. Představila nám velmi poutavě své knihy, došlo i na hádanky a čtení úryvků.

Těšíme se na další setkání, která v dětech podporují zájem o knihy.