KYBERŠIKANA

Žáci 4.třídy se zúčastnili projektu zaměřeného na prevenci rizikového chování na internetu pod vedením pracovníka PPP ÚK. Akce probíhala zábavnou formou a určitě to bylo pro žáky velmi přínosné.