Práce v tandemu

Na úžasnou spolupráci s 1. třídou při Ekohrátkách navázala pátá třída tandemovou prací v oblastech pracovní a výtvarné výchovy a čtení. Ve skupinách si děti nejprve společně vyrobily zvířátka z tříděného odpadu a na tuto pracovně-výtvarnou činnost navázaly společným čtením bajky O pavoukovi a kočce a následným plněním úkolů k přečtenému. Všem skupinám patří veliká pochvala za jejich práci, příkladnou spolupráci, vzájemný respekt a toleranci. Při hodnocení výsledků své tandemové práce byla od žáků 1. i 5. třídy slyšet jen samá slova chvály. Těšíme se na další společnou spolupráci!