KUPREV – primárně preventivní program

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PÁROVÝ PROGRAM

– program je určen pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší

– program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky

– lze využít plošně – u dětí zdravých i s různými obtížemi (dysfázie, autismu, SDHD, děti z národnostně smíšených manželství, hůře mentálně vybavené apod.)

–  těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným certifikátem pro práci s metodou), kontakty na odborníky rádi předáme

– program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností

–  pracovní materiál tvoří soubor 2 sešitů, 1 pro dítě a j pro rodiče

– sešity lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodiče

VÝSLEDKY

– dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační

– děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problém pro nástupu do školy

–  prevence sociálně-patologických jevů

– zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem

http://www.kuprog.cz/