ZPÍVÁNÍ S JINDŘIŠKOU

Velká pochvala pro děti ze školní družiny za pěvecká vystoupení. Už se těšíme na příští zpívání.