TESTOVÁNÍ TĚLESNÉ ZDATNOSTI ŽÁKŮ

Naše škola se účastní vyhlášené akce Českou školní inspekcí - Tělesná zdatnost žáků -

V případě žáků 3. tříd základních škol jde konkrétně:  o skok daleký z místa, leh-sed, běh 4x 10 metrů a vytrvalostní člunkový běh.

Testování tělesné zdatnosti žáků bylo provedeno jako součást výuky tělesné výchovy přímo ve vyučovacích hodinách .(viz foto)