Prosíme,dále sledujte tyto stránky

Milí žáci/žákyně, vážení rodiče,

po dobu uzavření školy bude probíhat vzdělávání formou domácího učení. ŽÁCI JSOU I NADÁLE POVINNI PLNIT SVÉ ŠKOLNÍ POVINNOSTI. Studijní materiály pro žáky budou vkládány na stránky tříd, na kterých se pracuje.

 

Odpovědnost žáků:

1. Prostuduj si úkoly a požadavky a rozplánuj si, kdy budeš jednotlivé úkoly plnit.

2. Věnuj se pravidelně každý všední den školní práci.

3. Řiď se pokyny dle zadání učitelů, dodržuj zadané termíny.

4. Pro hodnocení v předmětu budeš dokládat, co ses doma naučil.

5.Pokud si nebudete s něčím vědět rady, zeptejte se své paní učitelky pomocí e-mailu.