První pomoc – 2. třída

V úterý 26. 11. se žáci 2. třídy zúčastnili programu s názvem PRVNÍ POMOC, který pro ně pořádala SZŠ.V teoretické části se děti seznámily s obsahem lékárničky, s druhy a ošetřením úrazů atd. Ve 2. části si prakticky zkusily ošetřit úraz, vytáhnout klíště, zavázat trojcípý šátek, telefonicky ohlásit úraz atd. Dětem se akce moc líbila a s nadšením se zapojily do všech činností.