Třídní schůzky – 17.10.

Ve čtvrtek se konají tř.schůzky od 14.30 -15.30.