PRVNÍ POMOC

Dne 6.3. se žáci 2. třídy zúčastnili přednášky na téma  “PRVNÍ POMOC“, kterou vedla paní učitelka J. Čapíková ze střední zdravotnické školy. Děti se seznámily se základy první pomoci. Naučily se správně zalepit ránu náplastí, pracovat s obvazem, trojcípým šátkem, uložit člověka do stabilizované polohy, provést umělé dýchání, masáž srdce a osvojily si správný postup při odstranění klíštěte. Žáci pracovali s nadšením. Děkujeme paní učitelce Čapíkové za velmi poutavou a pro děti přínosnou přednášku.