4.třída – Bajky

Bajky – téma naší návštěvy v měst. knihovně , kde při předčítání bajek žáci měli vyvodit ponaučení a poznat přísloví, o kterém bajka vypovídala.

Na závěr si žáci zkusili kvíz,který pro řadu z nich dopadl kupodivu dobře. Návštěva se nám líbila  :-D (viz fotogalerie)