Vánoční besídka

Předvánoční čas byl opět naplněn pěkným zážitkem – VÁNOČNÍ BESÍDKOU. Program byl plný pěkných vystoupení, která se dětem povedla a rodiče si tak doufáme odnášeli dobrou vánoční náladu. K tomu přispěli prvňáčci svým – PUTOVÁNÍM LESEM , druháci – POLÁMAL SE MRAVENEČEK, třeťáci – SESTROU V AKCI, čtvrťáci – REPOVÁNÍM O POVOLÁNÍ , páťáci – VÁNOČNÍM PŘÍBĚHEM.  Besídku zahájil ZPĚVÁČEK  a dívky z aerobiku – DIVOKÝM TANCEM.Děti ze školní družiny zazpívaly a zahrály na zvonečky koledu BIM BAM. Závěr besídky byl tradičně ukončen vánoční koledou. Už se těšíme na další rok, protože diváci nás podpořili  a velký potlesk nám byl milým poděkováním.