Knížka pro prvňáčka

Žákům 1. třídy byla městskou knihovnou v Rumburku nabídnuta možnost zúčastnit se projektu „KNÍŽKA PRO PRVŇÁČKA“. Dne 14. 3. se děti zúčastnily 1. besedy na téma „Z pohádky do pohádky“. Děti si zábavnou formou oživily znalost různých pohádek, pohádkových postav a jejich vlastností. Na závěr si žáci mohli prohlédnout prostředí dětského oddělení. Dětem se návštěva knihovny velmi líbila a už se těší na další besedu.