Veselé zoubky

Ke každému dítěti patří ŠŤASTNÝ ÚSMĚV – k tomuto úsměvu zase zdravé zoubky, o které je potřeba správně pečovat. A tak 7.3. proběhl v 1. třídě projektový den „VESELÉ ZOUBKY“. Děti byly zábavnou formou seznámeny s informacemi – stavba zubu, části zubu, správná výživa pro zdravý chrup, správná technika čištění chrupu, důležitost preventivních prohlídek u zubaře. Získané informace si žáci prověřili při různých kvízech na interaktivní tabuli a při vyplňování pracovních listů. Děti zhlédly pohádku „Jak se dostat Hurvínkovi na zoubek“. V rámci výtvarné výchovy si vyrobily veselý a smutný zoubek. Za snahu a velmi pěknou práci, která všechny bavila, byly děti odměněny preventivními balíčky, které obsahovaly zubní kartáček, pastu, přesýpací hodiny na odměřování času potřebného k důkladnému vyčištění chrupu a žvýkačky bez cukru.

Velmi děkujeme společnosti dm drogerie za poskytnutý výukový materiál a preventivní balíčky.