Elektrický obvod – popis pracovního postupu

Při hodině přírodovědy jsme zapojovali elektrický obvod.

Připravili jsme si soupravu pro elektřinu a baterii.

Zapojili jsme zdroj energie a spojili drátky se žárovkou.Otestovali jsme předměty, jestli jsou vodivé nebo nevodivé.Žárovka se rozsvítila poté, co jsme připojili vodivé předměty.

Po dokončení jsme soupravu uklidili. Práce se nám vydařila.

5. třída