KUPREV – primárně preventivní program

PRIMÁRNĚ PREVENTIVNÍ PÁROVÝ PROGRAM

- program je určen pro děti od 4 do cca 8 let, podle potřeby i starší

- program napomáhá dítěti s orientací ve světě, usnadňuje adaptaci při zahájení školní docházky

- lze využít plošně – u dětí zdravých i s různými obtížemi (dysfázie, autismu, SDHD, děti z národnostně smíšených manželství, hůře mentálně vybavené apod.)

-  těžiště je v domácí práci, pracuje rodič s dítětem pod vedením odborníka (psycholog, speciální pedagog s platným certifikátem pro práci s metodou), kontakty na odborníky rádi předáme

- program je dostatečně pružný a lze jej průběžně přizpůsobovat rodinným zvyklostem i aktuální situaci dítěte (únava, nemoc, nezájem) a lze jej několikrát opakovat se stoupající náročností

-  pracovní materiál tvoří soubor 2 sešitů, 1 pro dítě a j pro rodiče

- sešity lze zakoupit na pracovišti nebo na www.kuprog.cz, hradí rodiče

VÝSLEDKY

- dítě si upevňuje orientaci osobou, místem a časem, získává orientaci sociální a informační

- děti, které program absolvovaly, nemívají adaptační problém pro nástupu do školy

-  prevence sociálně-patologických jevů

- zlepšuje komunikaci mezi rodičem a dítětem

http://www.kuprog.cz/