O škole

Jsme  školou  od 1. – 5. ročníku. Škola vzdělává 105 žáků. Průměrná naplněnost tříd je asi 2O žáků.

V budově školy je 5 kmenových tříd, které jsou zároveň odbornými učebnami. 2 samostatné odborné jazykové učebny  a 1 učebna PC.

Součástí půdního prostoru je školní družina, knihovna s promítárnou.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu , hřiště u školy a školní zahradu.

Třídy jsou vybaveny novým nábytkem.

Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami.

Naši žáci jsou zapojeni do projektů např. – Ovoce do škol- , – Zdravé zuby-, – Třídíme odpad-, -Lesy ČR-

V páté třídě 2. pololetí  začíná příprava na přijímací zkoušky pro žáky, kteří chtějí studovat na rumburském gymnáziu. Musíme podotknou, že naši žáci zatím vždy splnili tyto zkoušky úspěšně a patří mezi výborné studenty tohoto gymnázia.

dekujeme hrdinove

Srdce_placka_ovoceSrdce_placka_ovoce_2[1]