O škole

Jsme  školou  od 1. – 5. ročníku. Škola vzdělává 100 žáků. Průměrná naplněnost tříd je asi 2O žáků.

V budově školy je 5 kmenových tříd, které jsou zároveň odbornými učebnami. 2 samostatné odborné jazykové učebny  a 1 učebna PC.

Součástí půdního prostoru je školní družina, knihovna s promítárnou.

K pohybovým aktivitám žáci využívají tělocvičnu , hřiště u školy a školní zahradu.

 

Škola má kvalitní hygienické zázemí v souladu s normami.

Naši žáci jsou zapojeni do projektů např. – Ovoce do škol- , – Mléko do škol, – Třídíme odpad-,

 

 

Narodni plan obnovy

Narodni plan obnovy

Srdce_placka_ovoceSrdce_placka_ovoce_2[1]